Keskendumine: Edu varjatud pant – Daniel Goldman

Mis on õnn? Kuidas see tekib? Mida teha, et saada õnnelikuks? Saksa teadusajakirjaniku Stefan Kleini “Õnne saladus” ei ole kaugeltki esimene raamat, mis neile küsimustele vastust otsib, kuid kahtlemata on see õnne fenomeni lahti mõtestavatest teostest üks põhjalikumaid ja ülevaatlikumaid, lisaks veel ladusalt kirjutatud ning äärmiselt põnev. Ülevaatlikult ja kokkuvõtlikult esitab autor meile kõik, mis on tänapäeval teada positiivsete emotsioonide tekkimisest. Filosoofide, psühholoogide, meedikute, neurofüsioloogide ning käitumisteadlaste uusimad avastused on esmakordselt liidetud teaduslikult põhjendatud ettekujutuseks õnnelikust elust. Lugeja saab teada hea uudise: õnnelik olemist on võimalik õppida, kuid on aga halbki uudis: selleks tuleb eluaeg tööd teha. Tegu ei ole nõuanderaamatuga, kuid loetu põhjal võib terane lugeja siiski avastada oma isikliku õnne saladuse. Ütleb ju autorgi: “On kuus miljardit inimest ja kuus miljardit teed õnnele.”