Juhtidele

Juhtimiskonsultatsioonid on oluline osa minu tööst: nii juhtide arenguprogrammides, kui koolituste ettevalmistuses ja hilisemas järelvaates. Koolituste oodatavad tulemused täpsustuvad ja saavad juhtide poolt võimustatud. Kui juhtidepoolne selgus suureneb, võib loota ka teiste kindlustunde tõusu.

Tipp- jt juhtide konsultatsioonid on sageli üks toimivamaid vahendeid organisatsioonile vajalike otsuste kaalumisel, muudatuste käivitamisel ja kindlustamisel. Juhtimiskonsultatsioonid on nüüd ka coachingu, mentorluse, supervisiooni nimede alla kenasti pakitud.

Hindame koos juhtidega organisatsiooni üldseisundit, situatiivsete ja pikema-ajaliste pingete allikaid, HRD (personaliarendamise) ressursse, viimaste strateegiliste otsuste mõju olukorrale. Kaalume kiiremate ja edasilükkamist õigustavate otsuste vajadust. Keskendume eduteguritele. Lepime kokku korralikult argumenteeritud (sh numbrilisi näitajaid arvestava) tegevuskava.

Ja kriisid teatavasti pakuvad ka pea alati häid võimalusi …

Kirjuta mulle