Koolitus ja konsultatsioonid

Teadmine on alles siis palju väärt,

kui seda on rõõm jagada

“If you think

that education is expensive,

try ignorance.”